*آدرس :  تهران-خیابان میرزای شیرازی شمالی-نبش کوچه شهدا-پلاک 229-طبقه 4 - واحد 13

*کد پستی :  1586753158                                                    
*تلفن :   106 104 88-021                                                  
*فکس :  4548 8810-021
*ایمیل :
  مدیریت: m.director@abt.co.ir 
بازرگانی: commercial@abt.co.ir
مالی: accounting@abt.co.ir
فروش و امور مشتریان: sales@abt.co.ir
استخدام: job@abt.co.ir        
CAPTCHA

اطلاعات تماس

آدرس :  تهران-خیابان میرزای شیرازی شمالی - نبش کوچه شهدا - پلاک 229 - طبقه 4 - واحد 13

کد پستی :  1586753158                                                   
تلفن :  106 104 88 - 021                                                  
فکس :  4548 8810 - 021
ایمیل :

مدیریت:  m.director{@}abt.co.ir

بازرگانی: commercial{@}abt.co.ir

فروش و امور مشتریان: sales{@}abt.co.ir

مالی: accounting{@}abt.co.ir

استخدام: job{@}abt.co.ir


                                                                                           

CAPTCHA